Destinationsutveckling

Gold of Lapland har medlemmar från kust till fjäll och vi vill skapa goda förutsättningar för utveckling där våra medlemmar befinner sig. I dagsläget är våra tre huvudkommuner Lycksele, Norsjö och Malå.

Projektverksamhet

Här på Gold of Lapland brinner vi för utveckling. För att driva utveckling bedriver vi en del projektverksamhet som gynnar destinationen, microdestinationerna och våra medlemmar.

Projekt

Arena Älven 2019- 2022

Projekt Arena Älven syftar att skapa en vinterarena för aktiviteter och spontanrörelse på Umeälven i Lycksele stad.
Älven ska bli en naturlig mötesplats för lokalbefolkningen samtidigt som den ska skapa förutsättningar för företagande.

Projektet pågår till och med 2022.
Kontaktperson och projektledare:
Marino Carlsson.

arena alven

Bärkraft

Logo_baerkraft_aktuell

Projektpartners
Visit Hemavan Tärnaby, Sverige
Gold of Lapland, Sverige
Visit Helgeland AS, Norge
Projektbudget
907367 Euro
614 827 NOK
Finansiärer
Norsjö kommun
Malå kommun
Vindeln kommun
Lycksele kommun
Gold of lapland ek. förening
Interreg Botnia Atlantica – Europeiska regionala utvecklingsfonden
Kontaktperson Gold of Lapland
Karin Fällman Stenlund

Om projektet
Inom det gränsöverskridande projektet kommer vi att arbeta målmedvetet för en hållbar utveckling inom deltagande kommuner och företag.

Hållbara produkter görs säljbara och redo för lansering på exportmarknaden, deltagande företag och kommuner utbildas i hållbarhet, och för att säkerställa att projektets resultat lever kvar efter projektslut utbildas särskilda hållbarhetscoacher och värdskapstränare.

Genom samarbete mellan besöksnäringens organisationer, kommuner och företag skapas bestående mervärde och kunskap.

LOGO_BÄRKRAFT_med_loggor_aktuell

 

Det Digitala steget

Digitala steget clean logo

Projektpartners
Projektet genomförs tillsammans med regionens destinationsorganisationer Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby, Visit Umeå, Vilhelmina kommun, Dorotea kommun och Region Västerbotten.
Projektledare Gold of Lapland
Victor Woronowicz
Finansiärer
Norsjö kommun
Malå kommun
Lycksele kommun
Region Västerbotten
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Om projektet
Digitalisering sker i alla branscher och Västerbotten har länge varit med i denna utveckling. Nu behöver även besöksnäringen i Västerbotten ta det digitala steget genom att ta fram digitala handlingsplaner och på ett målinriktat sätt erbjuda digital coachning för företagen. Det ska ske genom det EU-finansierade projektet Det digitala steget 2019-2022.
Det Digitala Steget är ett projekt för turismaktörer i hela Västerbotten där digitala strateger och konsulter erbjuder kvalificerad utbildning inom olika fokusområden.

RV_Logo_Liggande_300dpi_SVV

EUlogo_c_RGB

Catch and release Vindelälven

Catch & Release logo

Projektledare
Floriane Colonnier
Om projektet
Syftet med projektet är att fler småskaliga verksamheter inom projektområdet startar/kompletterar sin verksamhet med att erbjuda kommersiella fiskeupplevelser genom att de erbjuds coachning och mentorskap.
catch and release

 

Välkommen till bygden

Logotyp Välkommen till bygden

Projektledare
Monica Marklund
Malin Johansson

Om projektet
Syftet med projektet Välkommen till bygden är att öka attraktiviteten och möjligheten till att få fler boende i närområdena att konsumera lokalt samt att fler besökare vill komma och stanna längre i de orter och byar som omfattas i projektet.Projektet utgår från samarbetet med sju lanthandlar, eller nav, i kommunerna Norsjö, Malå och Lycksele.
Logotyper frilagda

 

Mervärde Norsjö

Logotyp mervärde Norsjö webb

Period
2019-2021
Projektledare
Felicia Morén

Om projektet
Mervärde Norsjö syftar att tillsammans med det lokala näringslivet ta fram en finansiell modell för lokal utveckling. Genom att lägga påslag på produkter och tjänster kan pengar samlas in för att möjliggöra att fler utvecklingsinsatser genomförs, med syftet att skapa en bygd som är trevligare att både vistas och verka i.

Skellefteå älvdal platta

Mervärde Malå

Mervärde Malå logotyp - kopia
Period
2019-2021
Projektledare
Dalila Van der Steen Klassi

Om projektet
Mervärde Malå syftar att tillsammans med det lokala näringslivet ta fram en finansiell modell för lokal utveckling. Genom att lägga påslag på produkter och tjänster kan pengar samlas in för att möjliggöra att fler utvecklingsinsatser genomförs, med syftet att skapa en bygd som är trevligare att både vistas och verka i.

Skellefteå älvdal platta

Exportfokus

foto Fred Geers

Projektledare
Karin Fällman Stenlund
Cecilia Wallinder
Finansiärer
Norsjö Kommun
Malå Kommun
Lycksele Kommun
Vindeln Kommun
Gold of Lapland ek. förening

Om projektet
Sedan 2014 har Gold of Lapland arbetat med export inom besöksnäringen där främsta målmarknaden har varit Nederländerna. Denna satsning har gett god utdelning dels för de företag som är med i exportgruppen, men även för Västerbottens län i stort. Projektet Exportfokus ska därför verka för att vidareutveckla denna satsning genom att öka kunskapen om export hos exportföretagen i förhoppning om att öka beläggningen, skapa längre säsonger, etablera fler boende och- upplevelseföretag samt nå ut till fler utlandsmarknader.

Genom Exportfokus kan bland annat:
– Deltagande på större mässor så som Vakantiebeurs i Utrecht möjliggöras.
– Deltagande på Swedish workshop möjliggöras.
– Samverkan mellan exportföretagen förstärkas ytterligare.
– Hjälp med översättning, prissättning och paketering av produkter erbjudas.

EUlogo_c_RGB Tillväxtverket finansiering

 

Synas Tillsammans

Projektledare
Felicia Morén

Om projektet
Synas tillsammans är ett projekt som genomförs i samarbete med det arbetsintegrerande sociala företaget Norsjö Fixeria. Norsjö Fixeria startade hösten 2018 upp en saluhall i Gold of Laplands lokaler och i projektet Synas tillsammans ska vi jobba för att stärka den gemensamma bilden av dessa två verksamheter. Syftet med projektet är att ta fram en kommunikations och kampanjplan för att bättre nå ut till invånare och besökare.
Skellefteå älvdal platta

Lära Tillsammans

Projektledare
Felicia Morén

Om projektet
Lära tillsammans genomförs i samverkan med det arbetsintegrerande sociala företaget Norsjö Fixeria som hösten 2018 startade upp en saluhall i Gold of Laplands lokaler. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för dessa två verksamheter att samexistera genom att bygga kunskap om hur andra liknande verksamheter drivs, korrekt livsmedelshantering samt genom att besöka och lära känna producenterna som levererar råvaror och produkter till Saluhallen.
Skellefteå älvdal platta

 

Lycksele Visitor Center

nya visitorcenter

Lycksele Visitor Center ska arbeta med utveckling av besöksnäringen i Lycksele kommun i samverkan med förenings och näringslivet samt Lycksele kommun. Besökscentret ska vara öppet för alla och fungera som ett informationscentrum likväl som bollplank för nya idéer som kan gynna bygden.

Satsningen finansieras av Lycksele Kommun.

Norsjö Visitor Center

Profilbild räv

Syftet med samarbetsprojektet är att skapa Norsjö Visitor Center som ska vara öppet och välkomna alla och ha en lokal profil. Norsjö Visitor Center ska arbeta med utveckling av besöksnäringen i samverkan med förenings- och näringslivet och kommunen samt fortsätta tillhandahålla digital besöksinformation – vi gör det tillsammans och långsiktigt. Destinationskontoret/Norsjö Visitor Center bör formas så att det kan bidra till den nya visionen för Norsjö.

Projektet finansieras av Norsjö Kommun

Regionala rätter på menyn på gammplatsen

Projektledare
Cecilia Wallinder

Beviljad budget: 882 152 kronor

Finansiärer: Jordbruksverket samt Länsstyrelsen Västerbotten

Projekttid: 2018-01-01 – 2020-09-30

Om projektet
Syftet med projektet är att skapa säljbara upplevelsepaket på Gammplatsen strax utanför Lycksele där regionala rätter ska vara den centrala delen. Gäster från när och fjärran ska erbjudas besöka Gammplatsen och där bli serverade menyer som har regional anknytning till området. Projektet kommer även att se över vad som krävs formellt för att genom små anpassningar, förbereda någon av fastigheterna och faciliteterna på Gammplatsen för att kunna ha övernattande gäster. Detta för att förstärka upplevelsen för gästen, att de på sätt och vis får vara en del av historian, om så bara för en natt.

Landsbygdsfonden

Länsstyrelsen vbtn

 

AVSLUTADE PROJEKT

Intill_logo_med destinationer

INTILL – Innovativ turism i Lappland
Tre destinationsorganisationer Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland har gått in i ett samverkansprojekt för att utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund.
Visit Hemavan Tärnaby är projektägare och Gold of Lapland ekonomisk förening är en av samverkansparterna i projektet. Kommunerna, Region Västerbotten och två av destinationerna medfinansierar projektet. Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland har den 24/6 beslutat att beviljat motsvarande 22 811 500 kronor till projekt INTILL.

Total budgeten för hela projektet blev 45,6 milj. kronor.

nynyBottenplatta INTILL

UPPDRAG

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten