Projektverksamhet

Gold of Lapland arbetar strategiskt med utveckling och för det krävs det externa medel. En av vår viktigaste grundpelare är projektverksamheten som genom externa utvecklingsmedel skapar tillväxt och ökar kunskapen och kompetensen inom besöksnäringsföretagen i området.

Bärkraft

Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby
Beviljad budget: 1 522 196 € varav Gold of Laplands budget: 563 000 €
Finansiärer: Interreg Botnia Atlantica, Lycksele Kommun, Malå Kommun, Norsjö kommun, Vindeln Kommun, Gold of Lapland, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Nordlands fylkeskommune, Helgeland reiseliv Nordland
Kommuner/ reiselivsnäring/ Helgeland Reiseliv/ resursmiljöer, Reiselivsnäring/ kommuner/ resursmiljöer
Projekttid: 2019-05-01 t.o.m. 2021-09-30
Kontaktperson Gold of Lapland: Karin Fällman Stenlund

Kort om projektet:
Bärkraft är ett gränsöverskridande projekt som genomförs av Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby samt Nordlands fylke i Norge. Projektet Bärkraft ska bidra till att utveckla ett mer hållbart näringsliv i de deltagande regionerna, med speciellt fokus på besöksnäringen. Projektet skall bidra till en ökad kunskapsnivå kring vad hållbar utveckling innebär. Teman som natur, miljö- och klimatpåverkan, samspelet mellan näringsliv och lokalsamhälle och näringens ekonomiska mervärde kommer att vara centrala. Ytterligare ska destinationsorganisationerna och de delaktiga parterna vid projektslut ha god kompetens om jämställdhet som implementeras i den dagliga verksamheten. Projektets målsättning är att producera medvetna företag med en handlingsplan för en egen hållbar utveckling, säljbara paket, samt förstärkta nätverk och nya samarbeten. Projektet kommer också att resultera i kompetenshöjning hos näringsliv, politiker och kommuner, stärkta destinationsorganisationer, samt att värdskaps och hållbarhetscoacher har utbildats och finns kvar i regionen efter projektslut.

Finansiärer_loggor_aktuell
Exportfokus

Projektägare: Gold of Lapland ekonomisk förening
Beviljad budget: 3,9 miljoner
Finansiärer: Tillväxtverket, Region Västerbotten, Lycksele Kommun, Malå Kommun, Norsjö kommun, Vindeln Kommun samt Gold of Lapland.
Projekttid: 2019-2021
Kontaktperson: Karin Fällman Stenlund

Kort om projektet

Sedan 2014 har Gold of Lapland arbetat med export inom besöksnäringen där främsta målmarknaden har varit Nederländerna. Denna satsning har gett god utdelning dels för de företag som är med i exportgruppen, men även för Västerbottens län i stort. Projektet Exportfokus ska därför verka för att vidareutveckla denna satsning genom att öka kunskapen om export hos exportföretagen i förhoppning om att öka beläggningen, skapa längre säsonger, etablera fler boende och- upplevelseföretag samt nå ut till fler utlandsmarknader.

Genom Exportfokus kan bland annat:
– Deltagande på större mässor så som Vakantiebeurs i Utrecht möjliggöras.
– Deltagande på Swedish workshop möjliggöras.
– Samverkan mellan exportföretagen förstärkas ytterligare.
– Hjälp med översättning, prissättning och paketering av produkter erbjudas.

 Läs mer om Exportfokus här! 

Program 18 september 2019

EUlogo_c_RGBRV_Logo_Liggande_300dpi_SVV

Välkommen till bygden

Projektägare: Gold of Lapland ekonomisk förening
Beviljad budget: 3,6 miljoner kronor
Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt region Västerbotten
Projekttid: ca. 2019-03-01 t.om. 2020-12-31
Kontaktperson: Karin Fällman Stenlund

Kort om projektet:

Syftet med projektet Välkommen till bygden är att öka attraktiviteten och möjligheten till att få fler boende i närområdena att konsumera lokalt samt att fler besökare vill komma och stanna längre i de orter och byar som omfattas i projektet.

Projektet utgår från samarbetet med sju lanthandlar, eller nav, i kommunerna Norsjö, Malå och Lycksele.

Läs mer om Välkommen till bygden här!

Landsbygdsfonden  RV_Logo_Liggande_300dpi_SVV

Pilot- och samarbetsprojekt för utveckling av regionala maträtter på menyn i kulturhistoriska miljöer

Projektägare: Gold of Lapland ekonomisk förening

Beviljad budget: 882 152 kronor

Finansiärer: Jordbruksverket samt Länsstyrelsen Västerbotten

Projekttid: 2018-01-01 – 2018-12-15

Projektledare: Cecilia Wallinder, +46 (0)70-228 88 80

cecilia.wallinder@goldoflapland.com

Lokalt producerade matupplevelser

Syftet med projektet är att skapa säljbara upplevelsepaket på Gammplatsen strax utanför Lycksele där regionala rätter ska vara den centrala delen. Gäster från när och fjärran ska erbjudas besöka Gammplatsen och där bli serverade menyer som har regional anknytning till området. Besökarna ska även få ta del av engagerade berättelser om maten och platsen genom storytelling. Maten och rätterna som ska skapas ifrån lokalt producerade råvaror kommer i första hand serveras på Ruselegården på Gammplatsen.

Övernatta i kulturhistorisk miljö

Projektet kommer även att se över vad som krävs formellt för att genom små anpassningar, förbereda någon av fastigheterna och faciliteterna på Gammplatsen för att kunna ha övernattande gäster. Detta för att förstärka upplevelsen för gästen, att de på sätt och vis får vara en del av historian, om så bara för en natt.

Samverkan och personal

Samverkan kommer att ske med lokala producenter i närområdet, externa tjänster kommer att köpas in och förhoppningen är att övriga intressenter på Gammplatsen och i kommunen kommer att gagnas av projektet. I projektet kommer två resurser från Lycksele Hembygdsgille att arbeta samt en person från Gold of Lapland ekonomisk förening.

Landsbygdsfonden

Mervärde Norsjö

Projektägare: Gold of Lapland ekonomisk förening

Beviljad budget: 356 175 kronor

Finansiärer: Leader skellefteå älvdal, landsbygdsprogrammet

Projekttid: 2019-05-01 – 2020-12-31

Projektledare: Felicia Morén

Kort om projektet

Mervärde Norsjö syftar att tillsammans med det lokala näringslivet ta fram en finansiell modell för lokal utveckling. Genom att lägga påslag på produkter och tjänster kan pengar samlas in för att möjliggöra att fler utvecklingsinsatser genomförs, med förhoppning att bygden blir trevligare att bo i och besöka.

Landsbygdsfonden leaderloggan

Mervärde Malå

Projektägare: Gold of Lapland ekonomisk förening

Beviljad budget: 275 798 kronor

Finansiärer: Leader skellefteå älvdal, landsbygdsprogrammet

Projekttid: 2019-05-01 – 2020-12-31

Projektledare: Dalila Van Der Steen Klassi

Kort om projektet

Mervärde Malå syftar att tillsammans med det lokala näringslivet ta fram en finansiell modell för lokal utveckling. Genom att lägga påslag på produkter och tjänster kan pengar samlas in för att möjliggöra att fler utvecklingsinsatser genomförs,med förhoppning om att bygden blir trevligare att både bo i och besöka.

LandsbygdsfondenSkellefteaalvdal_logo_liggande

Synas Tillsammans

Projektägare: Gold of Lapland ekonomisk förening

Beviljad budget: 297 183 kronor

Finansiärer: Leader skellefteå älvdal, landsbygdsprogrammet

Projekttid: 2019-05-01 – 2020-12-31

Projektledare: Felicia Morén

Kort om projektet

Synas tillsammans är ett projekt som genomförs i samarbete med det arbetsintegrerande sociala företaget Norsjö Fixeria. Norsjö Fixeria startade hösten 2018 upp en saluhall i Gold of Laplands lokaler och i projektet Synas tillsammans ska vi jobba för att stärka den gemensamma bilden av dessa två verksamheter. Syftet med projektet är att ta fram en kommunikations och kampanjplan för att bättre nå ut till invånare och besökare.

LandsbygdsfondenSkellefteaalvdal_logo_liggande

Lära Tillsammans

Projektägare: Gold of Lapland ekonomisk förening

Beviljad budget: 246 883 kronor

Finansiärer: Leader skellefteå älvdal, landsbygdsprogrammet

Projekttid: 2019-05-01 – 2020-12-31

Projektledare: Felicia Morén

Kort om projektet

Projektet Lära tillsammans genomförs i samverkan med det arbetsintegrerande sociala företaget Norsjö Fixeria som hösten 2018 startade upp en saluhall i Gold of Laplands lokaler. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för dessa två verksamheter att samexistera genom att bygga kunskap om hur andra liknande verksamheter drivs, korrekt livsmedelshantering samt genom att besöka och lära känna producenterna som levererar råvaror och produkter till Saluhallen.

LandsbygdsfondenSkellefteaalvdal_logo_liggande

Norsjö Visitor Center

Projektägare: Gold of Lapland ekonomisk förening

Beviljad budget: 1 272 000  kronor

Finansiärer: Norsjö Kommun

Projekttid: 2019-01-01 – 2023-12-31

Projektledare: Felicia Morén

Catch & Release Vindelälven

Projektägare: Gold of Lapland ekonomisk förening

Beviljad budget: 419 748  kronor

Finansiärer: Leader Fiskeområde Vindelälven

Projekttid: 2018-03-29 – 2021-12-31

Projektledare: Floriane Colonnier

Syftet med projektet är att fler småskaliga verksamheter inom projektområdet startar/kompletterar sin verksamhet med att erbjuda kommersiella fiskeupplevelser genom att de erbjuds coachning och mentorskap.

21751752_1398770303575705_1001460126473647900_n

 

Avslutade Projekt

  • Visit Gold of Lapland 2011-01-01 – 2014-12-31
  • Årligt Vildmarksevent 2010-10-15 – 2013-12-31
  • Bokning Online för bättre tillgänglighet och högre lönsamhet 2010-12-01 – 2013-02-28
  • Projekt Gold of Lapland  2008-01-01 – 2010-12-31
  • SM i Vinterbad (förstudie) 2011-01-01 – 2011-04-15
  •  INNOVATIV TURISM I LAPPLAND – 2015- 2018. Läs mer nedan:

 

Avslutat: 
INNOVATIV TURISM I LAPPLAND (INTILL-projektet)

Intill_logo_med destinationer           nynyBottenplatta INTILL

Tre destinationsorganisationer Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland har gått in i ett samverkansprojekt för att utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund.

Visit Hemavan Tärnaby är projektägare och Gold of Lapland ekonomisk förening är en av samverkansparterna i projektet. Kommunerna, Region Västerbotten och två av destinationerna medfinansierar projektet. Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland har den 24/6 beslutat att beviljat motsvarande 22 811 500 kronor till projekt INTILL. Total budgeten för hela projektet blev 45,6 milj. kronor.

Läs mer om projekt INTILL

Film om Projekt INTILL

 

 

 

 

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten