Projektverksamhet

Projektverksamhet

Gold of Lapland arbetar strategiskt med utveckling och för det krävs det externa medel. En av vår viktigaste grundpelare är projektverksamheten som genom externa utvecklingsmedel skapar tillväxt och ökar kunskapen och kompetensen inom besöksnäringsföretagen i området.

Pilot- och samarbetsprojekt för utveckling av regionala maträtter på menyn i kulturhistoriska miljöer

Landsbygdsfonden

Projektägare: Gold of Lapland ekonomisk förening

Beviljad budget: 882 152 kronor

Finansiärer: Jordbruksverket samt Länsstyrelsen Västerbotten

Projekttid: 2018-01-01 – 2018-12-15

Projektledare: Cecilia Wallinder, +46 (0)70-228 88 80

cecilia.wallinder@goldoflapland.com

Lokalt producerade matupplevelser

Syftet med projektet är att skapa säljbara upplevelsepaket på Gammplatsen strax utanför Lycksele där regionala rätter ska vara den centrala delen. Gäster från när och fjärran ska erbjudas besöka Gammplatsen och där bli serverade menyer som har regional anknytning till området. Besökarna ska även få ta del av engagerade berättelser om maten och platsen genom storytelling. Maten och rätterna som ska skapas ifrån lokalt producerade råvaror kommer i första hand serveras på Ruselegården på Gammplatsen.

Övernatta i kulturhistorisk miljö

Projektet kommer även att se över vad som krävs formellt för att genom små anpassningar, förbereda någon av fastigheterna och faciliteterna på Gammplatsen för att kunna ha övernattande gäster. Detta för att förstärka upplevelsen för gästen, att de på sätt och vis får vara en del av historian, om så bara för en natt.

Samverkan och personal

Samverkan kommer att ske med lokala producenter i närområdet, externa tjänster kommer att köpas in och förhoppningen är att övriga intressenter på Gammplatsen och i kommunen kommer att gagnas av projektet. I projektet kommer två resurser från Lycksele Hembygdsgille att arbeta samt en person från Gold of Lapland ekonomisk förening.

 

Avslutade Projekt

Vist Gold of Lapland 2011-01-01 – 2014-12-31

Årligt Vildmarksevent 2010-10-15 – 2013-12-31

Bokning Online för bättre tillgänglighet och högre lönsamhet 2010-12-01 – 2013-02-28

Projekt Gold of Lapland  2008-01-01 – 2010-12-31

SM i Vinterbad (förstudie) 2011-01-01 – 2011-04-15

 

Avslutade projekt: INNOVATIV TURISM I LAPPLAND (INTILL-projektet)

Intill_logo_med destinationer           nynyBottenplatta INTILL

Tre destinationsorganisationer Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland har gått in i ett samverkansprojekt för att utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund.

Visit Hemavan Tärnaby är projektägare och Gold of Lapland ekonomisk förening är en av samverkansparterna i projektet. Kommunerna, Region Västerbotten och två av destinationerna medfinansierar projektet. Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland har den 24/6 beslutat att beviljat motsvarande 22 811 500 kronor till projekt INTILL. Total budgeten för hela projektet blev 45,6 milj. kronor.

Läs mer om projekt INTILL

Film om Projekt INTILL

 

 

 

 

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten