Projektverksamhet

Projektverksamhet

Gold of Lapland arbetar strategiskt med utveckling och för det krävs det externa medel. En av vår viktigaste grundpelare är projektverksamheten som genom externa utvecklingsmedel skapar tillväxt och ökar kunskapen och kompetensen inom besöksnäringsföretagen i området.

Pågående projekt: INNOVATIV TURISM I LAPPLAND (INTILL-projektet)

Intill_logo_med destinationer           nynyBottenplatta INTILL

Tre destinationsorganisationer Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland har gått in i ett samverkansprojekt för att utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund.

Visit Hemavan Tärnaby är projektägare och Gold of Lapland ekonomisk förening är en av samverkansparterna i projektet.

Kommunerna, Region Västerbotten och två av destinationerna medfinansierar projektet. Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland har den 24/6 beslutat att beviljat motsvarande 22 811 500 kronor till projekt INTILL.

Total budgeten för hela projektet blir 45,6 milj. kronor.

 

Läs mer om projekt INTILL

 

 

Avslutade Projekt:

Vist Gold of Lapland 2011-01-01 – 2014-12-31

Årligt Vildmarksevent 2010-10-15 – 2013-12-31

Bokning Online för bättre tillgänglighet och högre lönsamhet 2010-12-01 – 2013-02-28

Projekt Gold of Lapland  2008-01-01 – 2010-12-31

SM i Vinterbad (förstudie) 2011-01-01 – 2011-04-15

 

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten