Mervärde

Mervärde - för det lilla extra

Gold of Lapland ek. förening brinner för utveckling och genom projekt och andra satsningar försöker vi skapa förutsättningar för det i våra micro-destinationer. Mervärde är ett koncept vi arbetar med i Norsjö, Malå och Lycksele för att skapa en pott med pengar till utvecklingsinsatser som ökar platsernas attraktivitet och som gynnar så många som möjligt, bofasta såväl som besökare.

Mervärde är en finansiell modell för lokal utveckling. Modellen ska med hjälp av lokala företag och konsumenter generera pengar som kan användas till det där som alla vill ha men som ingen ansvarar för eller betalar för idag.

Hur fungerar Mervärde?

Mervärde bygger på principen ”många bäckar små” och företagen som ansluter till Mervärde fungerar som kanaler till insamlingen av utvecklingsmedel. Företag som går med i Mervärde kan helt enkelt lägga ett mervärdestillägg på en produkt eller tjänst, som direkt går till den gemensamma utvecklingspotten.

Exempelvis tar ett café 15 kronor per kaffekopp i vanliga fall, men med mervärde kostar den 17 kronor. De två extra kronorna hamnar sedan i en pott tillsammans med mervärdestilläggen från andra företag. Insamlade medel används sedan till insatser som gör platsen trivsammare att bo och vistas i. Nedan kan ni se en förklaring från Mervärde Norsjö:

Mervärde hur går det till

För företag som inte har möjlighet att lägga ett mervärdestillägg kan det finnas andra sätt att bidra på, exempelvis med material eller tjänster till insatser som ska genomföras. Vi vill att alla som vill ska kunna vara med och vi är naturligtvis behjälpliga med att hitta en lösning som fungerar!

Under 2019 gjordes ett antal kampanjer tillsammans med företag och föreningar, exempelvis skänkte Norsjö Volleybollklubb intäkterna från en match till Mervärde Norsjö.

Som bofast eller besökare hjälper du till genom att handla lokalt och hos de företag som är anslutna. Vissa varor kanske kostar lite mer – men de ger också mer. Fråga gärna vilka varor och tjänster som genererar Mervärde!

Vad ska pengarna användas till?

De medel som samlats in under ett år kommer att användas till marknadsföring av respektive ort samt till sådant som många vill ha men som ingen ansvarar för eller betalar för idag. Insatserna ska gynna platsen där pengarna samlades in och den ska komma så många som möjligt till glädje.

Det kan handla om fler rastplatser eller dekorationer, event och evenemang, nya etableringar eller förbättringar av saker som redan finns. Det är även möjligt att växla upp pengarna i olika utvecklingsprojekt som gynnar bygden. Förslag och nomineringar på insatser kan lämnas in från Mervärdesföretagen och lokala föreningar. Vilket det blir, är upp till de anslutna företagen som tillsammans med Gold of Lapland bestämmer vilken insats som ska genomföras.

 

 

 

 

 

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten