Sparkstöttingen

Ett älskat färdmedel, då som nu.

Alla som någon gång spenderat tid i Västerbotten under vinterhalvåret har väl lagt ögonen på en sparkstötting. Ett underligt manuellt fordon som ofta förknippas med norra Sverige. Men faktum är att sparkstöttingen tidigt var uppskattad även i landets södra delar.

Idag förknippas sparkstöttingen ofta med Norrland men det har inte alltid varit så.  Under senare delen av 1800-talet var den populär i hela Sverige. Sparkstöttingen hyllades i media för dess hälsofrämjande egenskaper, framförallt ansågs den göra nytta i städerna där de oroade sig att människor fick för lite frisk luft.

Att åka sparkstötting blev snabbt en innesport bland stockholmarnas elit under slutet av 1800-talet och välbärgade borgare startade sparkstöttingklubbar och höll tävlingar. Att ta sig 1,5 mil tog för vinnaren 51 minuter. Både AIK, Djurgården och Östermalm hade sina egna klubbar.

Ingen vet exakt när sparkstöttingen uppfanns, men den omnämns i tryck första gången i Norrbottensposten 1872:

”…dessa för vår ort egendomliga fordon, som kallas sparkstöttingar, ett slags kälkar som framdrifwas derigenom, att en person, som står bakpå medarna, då och då sparkar till med endera foten.."

Sparkstöttingens populäritet växte allt eftersom och flera försök att modernisera den gjordes. I skärgården förseddes en del sparkar med segel och i städerna fick de lykta och ringklocka. Sparkstöttingens stora genombrott kom på 1940-talet, troligtvis tack vare att bensinen var kraftigt ransonerad. Det sägs även att militären var en stor konsument av sparkstöttingar, tack vare dess goda framfart på väg och billiga driftkostnad.

”..med en skridskoåkares fart och med ringa ansträngning färdas milslångt på frusen och glatt mark och derunder känna ett äkta nordiskt vinterlifs sällsammma nöje, friska och stärkande behag”.

Även om vi idag har fler färdsätt att välja bland, så är sparken fortfarande ett vanligt val bland västerbottningarna. Och inte undra på, för ingen bil ger väl samma äkta känsla av nordiskt vinterlivs sällsamma nöje, friska och stärkande behag?
Om du inte provat sparka ännu, så har vi ordnat att du får låna en spark gratis från våra ”spark-eringar”. Dessa finns i Norsjö och Lycksele.

För mer inspiration, tycker vi att du ska titta på detta klipp:

 Kick it like a local

 

Fler stories

5 tips för att fira morsdag på toppnivån

5 tips för att fira morsdag på toppnivån

Även nu i dessa speciella tider förtjänar mammorna firas!

5 idéer för att andas in den friska luften i Gold of Lapland

5 idéer för att andas in den friska luften i Gold of Lapland

Utomhus aktiviteter att uppleva i sommar

Sveriges äldsta kultur
Samer.se
JK event

Sveriges äldsta kultur

För 2 000 år sedan skrev romaren Tacitus för första gången om ett folk i norr som han kallade fenni. Men samernas historia ...

Fler stories

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten